தமிழ் வரி வழி பயணம்…

தமிழ் என்னும் சொல் உலகம் உயிர்பெற்ற காலத்திலிருந்து இன்றளவும் சுவாசிக்கபடும் மொழி…
எட்டு திக்கும் காற்றில் பரவி கிடக்கும் மொழி, அவ்வுயிரில் என் ஓரணுவும் பங்கு கொண்டிருக்கிறது என்று நம்புகிறேன். பல மாதங்களுக்கு பின் என்னுடைய தமிழ் வரி வழி பயணம் மேற்கொள்ளவிருக்கிறேன் என்பதில் ஆனந்தம். எனினும் அதில் நான் தேறியவன் அல்ல, கொஞ்சம் இருந்தாலும் – அதிகம் வாசித்து பழக்கம் இல்லை, இவ்விரண்டையும் இனி கடைபிடிப்பேன்.

தகவல் தொழில்நுட்ப ஆதிக்கம் நிறைந்த காலத்தில், ஆங்கிலம் பேசுபவனையே மதிக்கும் நம் காலம் பழமையை மறித்து புதுமையை கொண்டாடிக்கொண்டிருக்கிறது.

தொழில்நுட்ப கலைஞன் என்பதை தாண்டி நான் ஒரு புகைப்பட கலைஞன் – முதலில் எப்பொழுதும் நான் தமிழ் பிரியனும் கூட, தமிழ் வழி கல்வி கற்றவன் என்ற கர்வமும் எனக்கு உண்டு, அந்த வகையில் நான் அதிர்ஷ்டசாலி தான் …

இனி நான் பயணிக்கவிருக்கும் தமிழ் வரி வழியே என்னுடன் நீங்களும் பயணிப்பீர்கள் என்று நம்புகிறேன்.
என்றும் என்னுடன் இருக்கும் மகாகவி பாரதியை வணங்கி…

நன்றி ,
இவண்
து.ச.சதீஸ்வரன்

 

meenakshi-temple-bw


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s