ஆசிரியர் தினம்

தன் வாழ்நாளில் ஆயிரம் கரங்களை உயர்த்தி ஆசி வழங்கும் ஆசானுக்கு பணிவுடன் எமது ஆசிரியர் தின வாழ்த்துக்கள் சுயநலமற்ற மனிதன் இல்லை இவ்வுலகில் அம்மா , அப்பா, ஆசான் தவிர…. #chathishutter #chathishsathiam #TeachersDay #TuesdayThoughts Advertisements